War

Sytuacja kobiet i dzieci na wojnie

Poród w schronie, rozpacz nad zgliszczami zbombardowanego domu, dziecko umierające z odwodnienia, przemoc seksualna, wyzysk, gwałty i nadużycia, których ofiarami padają kobiety i dzieci w Ukrainie. Są one szczególnie narażone na przemoc, różnego rodzaju nadużycia i handel ludźmi. Dotyczy to szczególnie dzieci przemieszczających się bez opieki, samotnych kobiet i matek.