Psychological support Sderot
 
 
 
 
 
 
Zespół „City of Life” zapewnia pomoc psychologiczną i emocjonalną najbardziej dotkniętym ludziom w mieście, którzy stoją przed wyzwaniem życia z ekstremistycznym, islamskim terrorem, zakładającym zagładę ludności cywilnej w Izraelu jako jeden ze swych priorytetów. Zespół udziela specjalistycznego wsparcia ofiarom terroryzmu, niosąc nadzieję i zrozumienie. Pomoc udzielana jest również w domach podopiecznych, gdzie w atmosferze zaufania udało się skutecznie pomóc wielu zdesperowanym ludziom, aby mogli poczuć się lepiej, pokonując wiele osobistych problemów i lęków. Terapia proponowana jest również małżeństwom z trudnościami w związkach, ułatwiając wzajemne zrozumienie i nadzieję, oraz odbudowanie zaufania, by nadal podążać naprzód. Wsparcie udzielane jest również dzieciom, którym przyszło żyć w cieniu zagrożenia terrorystycznego, aby chronić ich psychikę przed nadmierną presją prowadzącą do Zespołu Stresu Pourazowego ( PTSD).